top
top

Akcie

T-Com školská počítačová olympiáda Foto

Tento rok sa po prvýkrát na našej škole konala súťaž T-Com. Na súťaži nás reprezentovali žiak: M. Sondor zo 7.A triedy a L. Laginová z 8.triedy v hre Jewel Quest a žiaci M.Šramko a L.Furka v hre 1nsane. Zúčastnili sa krajského kola v Dubnici nad Váhom. M.Sondor a L.Laginová postúpili aj do celoslovenského finále, ktoré sa konalo dňa 7.11.2006 v Bratislave v Auparku. Súťaž moderoval Peter "Pinďo" Lendel. M.Sondor sa umiestnil na 2.mieste. Získal počítačovú zostavu od T-Comu a webovú kameru za 2. miesto v krajskom kole.. L. Laginová síce neskončila v prvej trojke, ale umiestnila sa v päťdesiatke najlepších na Slovensku.
Spracovala: L. Laginová, 8.ročník

Športom proti drogám Foto

16.11.2006 Športom proti drogám - Celoškolská aktivita
Zúčastnilo sa 196 žiakov – 1. a 2. stupňa ZŠ

Drogy medzi nami

V roku 2006 pripravilo Hornonitrianske osvetové stredisko 1. ročníku regionálnej výtvarnej a literárnej súťaže pre deti a mládež.
Cieľom súťaže bolo poskytnúť im priestor na prezentáciu pocitov a postojov k závislostiam a ich následkom, ktoré znášajú od ľudí závislých od alkoholu, drog, cigariet, automatov a pod.
Z našej školy sa do súťaže zapojila aj Janka Nemčeková zo 7. B triedy. Za svoju báseň bola ocenená.

Jana Nemčeková
Droga

Bol jeden chlapec ,
teeneger ,
raz v parku som
ho uvidel .

Svet netušil ,
že chlapec túžil po duši .
Svet nevedel ,
čo chlapec v droge uvidel .

Mama lieči ľudí
a chlapec parkom blúdi .
Otec zasa podniká
a chlapec z domu uniká .

Babka chlapca piplala
dopustiť naň nedala .
A bola aj priateľka ,
taká láska preveľká .

Babka infarkt dostala ,
za dedkom sa pobrala .
Priateľka vraj ho už neľúbi
a on smutným mestom blúdi .

Mestom blúdi ,
svet ho nudí .
Hľadá lásku ,
našiel pascu.

Kamaráti , priatelia , drogy ...
Nájde cestu z tej smoly ?
Nie je v tvojom okolí
chlapec , čo duša ho tak bolí?

Vianočná burza

Dňa 15.12.2006 sa v priestoroch ZŠ uskutoční vianočná burza, na ktorej budete môcť obdivovať výtvory žiakov našej ZŠ, ktoré si budete môcť aj zakúpiť. Získané peňažné prostriedky budú použité na financovanie žalúzií. Tešíme sa na Vás.
Autor: Dominika Šebová, Petra Slugeňová

Pečenie medovníkov Foto

Pečenie medovníkov na ZŠ, sa uskutočnilo 7.- 8. 12. 2006

Karneval Foto

1.trieda:
1.miesto:MAREK VRTÍK – HVEZDÁR
2.miesto:LUKÁŠ MAZÁNIK –ČERT
3.miesto:RÓBERT GRAMBLIČKA–MOBIL

2.trieda:
1.miesto:ERIK HLINKA–PAPAGÁJ
2.miesto:KRISTÍNA PURIOVÁ–SPEVÁČKA MTV
3.miesto:PETRONELA KROKOVÁ– KVET

3.trieda:
1.miesto:DANKA TOPÁKOVÁ–KLEOPATRA
2.miesto:VIERKA PODSKOĆOVÁ–MOTÝĽ
3.miesto:PETER FALÁT–INDIÁN

4.trieda:
1.miesto:DÁŠA ČULÁKOVÁ–SLNKO
2.miesto:JANA SONDOROVÁ–MORSKÁ VÍLA
3.miesto:KRISTÍNA FURKOVÁ–STARENKA

5.trieda:
1.miesto:DENIS ŠEBO– SLEČNA
2.miesto:ERIKA LAPŚOVÁ A SIMONA SIEKLOVÁ–SIAMSKÉ DVOJČATÁ
3.miesto:PETER HANÁK–STARENKA

6.trieda:
1.miesto:IVANA DUŠIČKOVÁ, KATKA PÚČIKOVÁ, DOMINIKA HOFIERKOVÁ–INDIÁNKA A KÔŇ 2.miesto:MIŠKA POLÁKOVÁ–STARENKA
3.miesto:JURAJ MOCIK– SLEČNA

MO Gymnastický štvorboj Prievidza Foto

14.3.2007 žiaci 3.a 4.ročníka (B skupina) pod vedením pani uč. Juríkovej reprezentovali našu školu v gymnastike a na okresnom kole obsadili 4.miesto.
Zúčastnili sa títo žiaci

Dávid Kodaj 3. ročník
Martin Polák 3. ročník
Andrej Hanus 3. ročník
Kristián Šebo 3. ročník
Matej Kochan 4. ročník

Zápis žiakov do 1. ročníka Foto

Zápis žiakov do Základnej školy vo Valaskej Belej sa uskutočnil 2. februára 2007. V našej škole sa zapísalo 14 žiakov. V triede ich privítal šaško, ktorý ich sprevádzal celým zápisom.

Hviezdoslavov Kubín

Ako aj iné roky aj tento rok sa v našej škole konal Hviezdoslavov Kubín. Do školského kola postúpilo z prvého aj druhého stupňa 50 žiakov, ktorí reprezentovali svoje triedy v prednese poézie a prózy. Blahoželáme Ivane Kurincovej a Kristíne Furkovej, ktoré postúpili do okresného kola a našu školu budú reprezentovali aj na okresnom kole v Prievidzi úspešne.

Európa v škole

Každoročne sa tejto súťaže v literárnej oblasti zúčastňujú žiaci II. stupňa. Darilo sa nám aj v tomto školskom roku. V kategórii 5.- 6.roč.obsadila naša žiačka Veronika Kubová z 5.triedy 1.miesto v okresnej súťaži. Výborne nás reprezentovala aj Janka Nemčeková , žiačka 7.B triedy, ktorá obsadila 3.miesto v kategórii 7.-.9.ročník.
Autorka : Petra Slugeňová

Kinderiáda Foto

Dňa 14. mája 2007 sme sa zúčastnili krajského kola športovej súťaže Kinderiáda na krásnom mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom. Súťaž je organizovaná pod záštitou olympijského víťaza Jozefa Pribilinca.
Žiaci 2. -až 5. ročníka súťažili v dvoch disciplínach a nakoniec výber 4 žiakov za školu súťažil v štafete na 4x60m . Súťaživým žiakom sa ušli okrem iného aj sladké výhry v netradičných súťažných disciplínach.

Výber najlepších z triedy v danej disciplíne:

2. ročník - skok do diaľky z miesta, beh na 60m
Katarína Falátová
Jozef Šramko

3. ročník - hod plnou loptou, beh na 60m
Veronika Satinová
Dávid Kodaj

4. ročník - hod kriketovou loptou, beh na 60m
Jana Sondorová
Martin Belák

5. ročník - skok do diaľky, beh na 60m
Simona Sieklová
Tomáš Lokaj


Najlepšie umiestnenie jednotlivca:
Dávid Kodaj 1. miesto beh na 60m

Deň polície Foto

25.mája 2007 zorganizovali Enel slovenské elektrárne spolu s primátorom mesta Prievidza –deň polície a navzájom aj deň detí pre všetky školy prievidzského okresu. Deti tu dostali rôzne sladkosti a občerstvenie. Mohli si tu obzrieť policajné autá, hasičské autá a tanky. Pre zvedavcov tu bola rýchla zdravotná pomoc, ktorú si mohli aj vyskúšať. No najviac nás asi zaujali stíhačky. Na akciu bola pozvaná aj hudobná skupina HEX, ale na koncerte sme sa už nezúčastnili.
Spracovala: Petra Slugeňová 8.roč.

Beh olympijského dňa Foto

Stalo sa už tradíciou, že výročie založenia Medzinárodného olympijského výboru – 23. júna 1894 v Sorbonne vo Francúzsku si každoročne pripomíname Behom olympijského dňa.
Beh olympijského dňa je najvýznamnejšie masové športové podujatie na Slovensku, ktoré už po 16. raz vyhlasuje Slovenský olympijský výbor.
Cieľom je zapojiť do nenáročného športovania čo najviac účastníkov – predovšetkým deti a mládež.
Aj naša škola sa každoročne zapája do Behu olympijského dňa, a tak prispieva k šíreniu olympijskej výchovy, ktorá si kladie za cieľ zdokonaľovanie celej osobnosti, rovnováhu tela, mysle a vôle, skĺbenie ideálu starogréckej kalokagathie a anglického športového ducha fair play.

Víťazi triednych kôl BOD 2007
1. ročníkHruška Michal
2. ročníkFalátová Katka
3. ročníkKodaj David
4. ročníkTupý Miroslav
5. ročníkLokaj Tomáš
6. ročníkSlugeň Ján
7.A, 7.BMokriš Michal
8. ročníkPišta Andrej
9. ročníkŠramko Matej

Polícia u nás Foto

Viete ako dokážu poslúchať policajní psi? O tom nás presvedčili príslušníci polície, ktorí k nám zavítali so svojimi štvornohými priateľmi. Psovodi nám rozprávali o výcviku, starostlivosti o takýchto psíkov. Najzábavnejšie bolo predvádzanie dolapenia „páchateľa.“ Psi sú špeciálne cvičení a nezľakli sa ani streľby páchateľa, ktorého dolapili a ostrými zubami zadržali. Potom už nastúpila polícia.
Sebakriticky treba poznamenať, že psíkovia poslúchali lepšie ako niektorí naši spolužiaci.
Spracovala: Ivana Grambličková

Sklený sen Foto

Počas tretej vyučovacej hodiny sme išli k pánovi Petrovi Dolinajovi. Prišli sme tam a uvideli sme veľkú pec 1 460 C. Vyrábalo sa tam sklo. Ujo nám ukazoval ako sa vyrába : cukrík, labuť s korunkou, húska. Okrem týchto výrobkov nám ukazoval ako sa vyrába pohár. Veľmi sa nám tam páčilo. Mohli sme si aj niečo kúpiť. Najčastejšie sme si kupovali húsky, cukríky, srdiečka a kvetinky. Mohli sme sa ho aj niečo opýtať. Okrem fúkania výrobkov ich aj prifarboval. Mal na to práškové farby. Najľahšie bolo vyrobiť veľkonočné vajíčko. Pred odchodom do školy sme si pozerali zakúpené výrobky. Nakoniec sme sa vrátili do školy.
Spracovala: Žiačka 4. triedy

Zoznam žiakov navrhnutých na koncoročné odmeny

Školský rok 2006/2007

diplom
Trieda Meno žiaka Súťaž Umiestnenie
3. Dávid Kodaj Kinderiáda - šport. súťaž
krajské kolo

1. miesto
4. Kristína Furková Slávik Slovenska - okresné kolo 3 .miesto
5. Veronika Kubová Európa v škole 1. miesto
6. Marek Vančík Okresné kolo GO
Krajské kolo GO
1. miesto
1. miesto
7.A Marián Sondor T-COM počítačová olympiáda
celoslovenské kolo

2. miesto
7.B Janka Nemčeková Talentárium
Drogy medzi nami - lit. Suťaž
Európa v škole
3. miesto
1. miesto
3. miesto
8 Lucia Laginová T-COM počítačová olympiáda
celoslovenské kolo - úspešná

5. miesto

Trieda Výborný prospech
Samé jednotky
Dochádzka 0 hodín vymeškaných počas celého roka
1. Katarína Sondorová
Lukáš Mazánik
Petr Mokriš
2. Jana Grambličková
Miriam Mihálová
Želmíra Grošaftová
Kristína Puryová
3. Eva Mokrišová
Oliver Ondráš
Patrícia Michalová
4. Andrea Jurenková
Michal Vančík
Kristína Jurenková
Matej Kochan
5. Veronika Kubová
Martin Krištof
Helena Nevidzanová
6. Marek Vančík
Michaela Podskočová
7.A
7.B Ivana Kurincová
Jana Nemčeková
8. Ivana Grambličková
Veronika Kočková
9.


bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007