top
top

Spolupráca

Škola spolupracuje s podnikateľskými subjektmi:

Drogéria – Ivin,
Čierna hora a.s,
Gabika bar,
Jana Krištofová – Belanka,
Rondo – zelovoc,
TEMPO mäso –údeniny,
BaB stavebniny,
Viliam Lukáň – VIERI,
Ing. Renáta Púryová R+Z,
K.A.M.

Pozitívna je spolupráca s Polovníckym združením, Urbárskym združením, Združením súkromných vlastníkov lesov a aktívne spolupracuje s Občianskym združením Sebedružka.
bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007