top
top

Krúžková činnosť

P. č. Názov krúžku Určené pre Vedúci krúžku Deň Hodina
1. Matematický krúžok 8. ročník Mgr. Nemčeková štvrtok 13:15 - 14:45
2. Matematicý krúžok 9. ročník Mgr. Nemčeková utorok 13:15 - 14:45
3. Tvorivé dielne 1. - 4. roč. Mgr. Blahová streda
12:20 - 13:50
4. Hudobno - tanečný 1.- 5. roč. Mgr. Bagínová streda 13:30 - 15:00
5. Slovenský jazyk - doučovanie 7. ročník Mgr. Dušičková štvrtok 13:15 - 14:45
6. Slovenský jazyk - doučovanie 9. ročník Mgr. Pružincová streda 13:15 - 14:45
7. Slovenský jazyk - doučovanie 8.A Mgr. Pružincová pondelok 13:15 - 14:45
8. Aerobic pre žiakov 1. - 9. roč. Mgr. Turčíková utorok 13:15 - 15:00
9. Športový 1. - 9. roč. Mgr. Točeková streda 14:00 - 16:00
10. Počítačové hry v ŠKD 1. - 4. roč. Matlová Anna štvrtok 15:15 - 16:45
11. Turistický krúžok 1. - 9. roč. Mgr. Príbelszká
Vrtíková Marta
sobota
nedeľa
12. Krúžok mladých hasičov 5. - 9. roč. Mulinka - has. zbor Podľa pokynov vedúceho krúžku
13. Krúžok počítačový 1. - 4. roč. Mgr. Juríková utorok 12:20 - 13:50
14. Krúžok počítačový 2. - 3. roč. Mgr. Furková piatok 13:30 - 15:00
15. Internetový klub 1 5. - 9. roč. Lapšová pondelok 13:30 - 15:00
16. Internetový klub 2 5. - 9. roč. Lapšová streda 13:30 - 15:00
17. Internetový klub 3 5. - 9. roč. Šemrinec utorok 13:50 - 15:20
18. Internetový klub 4 5. - 9. roč. Šemrinec štvrtok 13:30 - 15:00
19. Anglický jazyk 1. - 2. roč. Žáková štvrtok 11:30 - 12:15
20. Matematický krúžok 7. roč. Mgr.Cvíčelová pondelok 13:15 - 15:00
21. Slovenský jazyk - doučovanie 8.B Mgr. Dušičková pondelok 13:15 - 14:45
bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007