top
top

Hviezdy školy

Janka Nemčeková
  1. miesto- okresné kolo Drogy medzi nami
  3. miesto- okresné kolo Európa v škole - literárna časť
litVeronika Kubová
1. miesto - okresné kolo Európa v škole - literárna časť
lit
Marek Vančík
  1. miesto - okresné kolo, 1. miesto- krajské kolo Geografická olympiáda
geo
Marián Sondor
  2. miesto - okresné kolo, 2. miesto - celoslovenské finále
  T-Com školská počítačová olympiáda
pc
Dávid Kodaj
  1. miesto - krajské kolo beh na 60 metrov
  Kinderiáda - celoslovenská športová súťaž
pc
Kristína Furková
  3. miesto - okresné kolo Slávik - slovenská spevácka súťaž
pc
Lucia Laginová
  5. miesto - krajské kolo, úspešná hráčka v celoslovenskom finále
  T-Com školská počítačová olympiáda
pc


bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007