top
top

Počítačová učebňa bola vytvorená vďaka projektom a dotáciám týchto organizácií:

telecom ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
infovek Obec Valaská Belá
Digitálny Štúrovci
Otvorená škola: infovek
bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007