top
top

Organizácia ŠKOLSKÉHO ROKA 2007/2008

1. polrok 
sa začína 1. septembra 2007, slávnostné otvorenie a vyučovanie sa začína 3. septembra 2007 (pondelok) a končí sa 31. januára 2008 (štvrtok).
2. polrok 
sa začína 1. februára 2008 a končí sa 30. júna 2008 . Vyučovanie v druhom polroku začína 4. februára 2008/pondelok/ a končí sa 27. júna 2008U / piatok/.

Prázdiny:

Podľa Pedagogicko - organizačných pokynov vydaných MŠ SR na šk. r. 2007/2008.

Jesenné prázdniny:  sa začínajú 31. októbra 2007 (streda) a končia sa 2. novembra 2007 (piatok). Vyučovanie sa začína 5. novembra 2007 (pondelok).
Vianočné prázdniny:  sa začínajú 22. decembra 2007 (sobota) a končia sa 7. januára 2008 (utorok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2007 (utorok).
Polročné prázdniny:  sú 1. februára 2008 (piatok).
Jarné prázdniny:  v Trenčianskom kraji sú od 18. februára do 22. februára 2008.
Veľkonočné prázdniny:  sa začínajú 20. marca 2008 (štvrtok) a končia sa 25. marca 2008 (utorok). Vyučovanie sa začína 26. marca 2008 (streda).
Letné prázdniny: sa začínajú 28. júna 2008 a končia sa 31. augusta 2008.


Ďalšie voľno žiakom môže zo závažných dôvodov (najmä organizačných a prevádzkových) poskytnúť riaditeľka školy.

Rodičovské združenia

Rodičovské združenia plánujeme:

september
november
január
apríl
bottom ©2007 JK. Posledná aktualizácia: 31. júla 2007