top
top

Nová webová stránka

Nová stránka školy je dostupná na adrese zsvalbela.edupage.org.

Školský rok 2007/2008

Dňa 25. februára 2008 - Nástup do školy po jarných prázdninách.

Úspešný rok 2008 všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy.
Tento rok môžete poukázať 2% z dane nášmu OZ RZ pri ZŠ Valaská Belá. Ďakujeme.

Počet žiakov: 209
Počet učiteľov: 17
Počet tried: 10
Počet neped. zamestnancov: 11
Založenie Školy: 1954
Správa o vyhodnotení výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Školy v školskom roku 2006/2007
Jedálny lístok Školská jedáleň pri ZŠ vo Valaskej Belej

KONTAKT:
adresa: ZŠ vo Valaskej Belej, č. 242, 972 28
Valaská Belá
t.č: 046/54 58 115
email: zsvalbel [at] gmail.com


slide

Dnešný dátum:
bottom Posledná aktualizácia: 6. januára 2008